Palvelut ja hinnat

Toiminta-ajatus

Keurusseudun Kotihoito Oy tarjoaa asiakaslähtöisiä, laadukkaita ja turvallisia kotiin annettavia palveluita Keuruulla, Multialla ja Petäjävedellä. Asiakaslähtöisellä ja monipuolisella toiminnalla pyritään ylläpitämään ja parantamaan asiakkaan toimintakykyä, terveyttä, osallisuutta ja elämänlaatua. Arkityössä korostuu kohtaaminen, asiakkaan omatoimisuuden tukeminen ja läsnäolo – autetaan tarvittaessa, mahdollistaen onnistumisen kokemukset!

Palvelut

Yksityiset palveluntuottajat voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti vain, jos toiminta on sosiaaliviranomaisten valvomaa ja palvelut myydään sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle (jonka toimintakyky on alentunut esimerkiksi iän (+80 v.) tai sairauden takia).

Keurusseudun Kotihoito Oy on tehnyt vaadittavat ilmoitukset sekä hoidon ja hoivan, että tukipalveluiden osalta Keuruun kaupungille sekä Multian ja Petäjäveden kunnalle.

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/arvonlisaverotus/toimialakohtaista-tietoa/yksityisten_sosiaalihuoltopalvelujen_ar/

Palveluhinnasto

Palveluhinnasto, voimassa 1.3.2021 alkaen

PALVELU

HINTA

kotihoito arkena

31,75 €/h

kotihoito ilta klo 18-21

33,25 €/h

kotihoito lauantai 7-20

35,90 €/h

kotihoito sunnuntai (la20-su21)

51,75 €/h

kotisairaanhoito arkena 8-15

38,75 €/h

Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu laskutetaan kotihoidon hinnoittelun mukaisesti.Kaikkien palveluiden osalta kilometrikorvauksena laskutamme 0,44€/km, kun yhdensuuntainen matka ylittää 10km. Lähtö- ja päätepaikkana käyntiosoitteemme, Samuli Rantasentie 3, 42700 Keuruu.

Palvelusetelituottaja

Keurusseudun Kotihoito Oy on hyväksytty palvelusetelituottajaksi Keuruun kaupungille sekä vanhuspalveluihin että lapsiperhetyöhön. Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluita yksityisiltä palveluntuottajilta.

Vanhuspalveluiden palvelusetelin arvo määräytyy asiakkaan tulojen mukaan, lapsiperheillä palvelusetelin arvo on 28,56€/h vuonna 2021. Lisää tietoa palveluseteleistä ja niiden käytöstä

https://www.keuruu.fi/asukkaat/sosiaali-ja-terveys/vanhuspalvelut/palveluseteli

https://www.keuruu.fi/asukkaat/sosiaali-ja-terveys/sosiaalipalvelut/sosiaalityo/perhetyo