Kotihoitoa ammattitaidolla

Palvelut ja hinnat

Toiminta-ajatus

Keurusseudun Kotihoito Oy tarjoaa asiakaslähtöisiä, laadukkaita ja turvallisia kotiin annettavia palveluita Keuruulla, Multialla ja Petäjävedellä. Asiakaslähtöisellä ja monipuolisella toiminnalla pyritään ylläpitämään ja parantamaan asiakkaan toimintakykyä, terveyttä, osallisuutta ja elämänlaatua. Arkityössä korostuu kohtaaminen, asiakkaan omatoimisuuden tukeminen ja läsnäolo – autetaan tarvittaessa, mahdollistaen onnistumisen kokemukset!

Palvelut

Yksityiset palveluntuottajat voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti vain, jos toiminta on sosiaaliviranomaisten valvomaa ja palvelut myydään sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle (jonka toimintakyky on alentunut esimerkiksi iän (+80 v.) tai sairauden takia).

Keurusseudun Kotihoito Oy on tehnyt vaadittavat ilmoitukset sekä hoidon ja hoivan, että tukipalveluiden osalta Keuruun kaupungille sekä Multian ja Petäjäveden kunnalle.

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/arvonlisaverotus/yksityisten_sosiaalihuoltopalvelujen_ar/

Palveluhinnasto

Kotihoito säännöllisenä ja tilapäisenä, alk. 31e/h alv 0%

kotisairaanhoito säännöllisenä ja tilapäisenä, alk. 38e/h alv 0%

Kauppa- ja asiointipalvelu, alk. 29,50e/h alv 0 %

Ulkoiluapu ja virkistyskäynnit, alk. 29,50 e/h alv 0 %

Siivouspalvelu, alk. 29,50e/h, alv 0 %

Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu, alk. 31e/h, alv. 0%

Matkoista laskutamme 0,42e/km + alv, mikäli yhdensuuntainen matka toimistolta (Koulutie 4-6) asiakkaan luokse ylittää 15 km.

Palvelusetelituottaja

Keurusseudun Kotihoito Oy on hyväksytty palvelusetelituottajaksi Keuruun kaupungille sekä vanhuspalveluihin että lapsiperhetyöhön. Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluita yksityisiltä palveluntuottajilta.

Vanhuspalveluiden palvelusetelin arvo määräytyy asiakkaan tulojen mukaan, lapsiperheillä palvelusetelin arvo on 27,44€/h vuonna 2018. Lisää tietoa palveluseteleistä ja niiden käytöstä

https://www.keuruu.fi/asukkaat/sosiaali-ja-terveys/vanhuspalvelut/palveluseteli

https://www.keuruu.fi/asukkaat/sosiaali-ja-terveys/sosiaalipalvelut/sosiaalityo/perhetyo